Sertifikatai

Kaina:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA ATESTATAS NR. 1478. Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai: pastatai, naudojami visuomenės poreikiams: administracinės; prekybos; paslaugų; maitinimo; sandėliavimo; mokslo; gydimo ir poilsio paskirties pastatai.

Projektavimo darbo sritys: apsauginės ir gaisrinės signalizacijos (tarp jų vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų, perimetro apsaugos).

Statybos darbų sritys: specialieji statybos darbai: apsauginė ir gaisrinė signalizacija (tarp jų - vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų, perimetro apsaugos).

LR Energetikos Valstybinės Inspekcijos prie ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0527 suteikia teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu:

 • specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
 • elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LICENCIJA gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę priežiūrą Nr. 0115.

Veiklos, kuria verstis išduota licencija, rūšis ir vieta(adresas): techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius.

LR APLINKOS MINISTERIJOJE UŽREGISTRUOTA ,, STATYBOS TAISYKLĖS":

 • ST 134637738.06:2010 Projektavimo darbų organizavimas.
 • ST 134637738.06:2010 Statinių inžinerinių sistemų (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų); įeigos kontrolės; apsaugos signalizacijų; vaizdo stebėjimo; stacionariųjų gaisro gesinimo; gaisro aptikimo ir signalizavimo; elektros) ir elektros bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių tinklų įrengimo darbai.

ĮMONĖS PATIKIMUMĄ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS:

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas teisės aktų nustatyta tvarka atliko UAB "Levoriškis" patikimumo įvertinimą ir patvirtino, kad su įmone gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama. (2014 m. birželio 9 d. Nr. (63)-32-31).

ATESTATAI:

 • LR Aplinkos ministerijos KVALIFIKACIJOS ATESTATUS:
  • Nr. 22743. Suteikta teisė eiti statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;
  • Nr. 14321. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
 • Apsaugos verslo grupės EKSPERTO PAŽYMĖJIMAS:
  • Nr. 013. Pripažįstamas elektroninių saugos sistemų ekspertu. Specializacija: vaizdo stebėjimo sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų EKSPERTAS.
Gazelė 2013

 

Energetikos atestatas

 

Energetikos atestatas
Priešgaisrinė technika

 

Gazelė 2014
kvailifikacijos atestatas