Garantijos

Kaina:

UAB "LEVORIŠKIS" taiko:

  • 24 mėnesių garantiją visai įrangai.
  • 60 mėnesių garantiją darbams.

UAB ,,LEVORIŠKIS" turima techninė bazė, sutartys su tiekėjais ir platus skyrių tinklas leidžia garantinius įsipareigojimus, įrangos darbingumo atstatymą ir gedimų šalinimą atlikti per maksimaliai trumpą laiką:

  • Vilniuje ir Vilniaus zonoje - 3-6 val (darbo laiku), po pranešimo gavimo.
  • Kituose regionuose - 6-8 val (darbo laiku), po pranešimo gavimo.

UAB "LEVORIŠKIS" parduodama apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės, perimetro ir teritorijų apsaugos įranga bei sistemos atitinka esminius Europos Bendrijos Tarybos direktyvų (89/106/EEC; 93/68/EEB) bei Lietuvoje galiojančio organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento (STR.1.01.04:....) nuostatas bei reikalavimus, yra paženklinta CE ženklu, turi "EB" Atitikties deklaracijas ir sertifikatus, patvirtinančius gaminių kokybę bei techninių parametrų autentiškumą.

Visų mūsų parduodamų Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų produktų kokybės ir techninių parametrų atitikties vertinimas yra atliktas Europos notifikuotose sertifikavimo laboratorijose (Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Anglijoje ir t.t.)

UAB "Levoriškis" savo parduotai produkcijai garantiją suteikia šiomis sąlygomis